Гуртожиток
Наш рідний дім
У гуртожитку виховна робота проводиться згідно плану виховної роботи у гуртожитку на 2020-2021 навчальний рік. Велика увага приділяється вивченню моральних якостей здобувачів освіти, культурі спілкування, на особливому контролі питання дотримання здобувачами освіти правил проживання.

Важливим питанням виховання в умовах гуртожитку є організація дозвілля здобувачів освіти, з цією метою вихователями проводяться бесіди, організовуються зустрічі з цікавими людьми, проводяться тематичні заходи, перегляд художніх і документальних фільмів. Викладачами проводяться відкриті засідання предметних гуртків. Тісно співпрацюють вихователі, керівники гуртків і бібліотекарі, проводяться вікторини, бесіди, організовуються перегляди відеофільмів та ін.

Здобувачі освіти, які проживають у гуртожитку відвідують предметні гуртки, спортивні секції, працюють в органах учнівського самоврядування. Позитивним у роботі учнівського самоврядування гуртожитку є те, що протягом І семестру 2020-2021 навчального року на достатньому рівні працювали старости поверхів, які зуміли організувати чергування, допомагали вихователям у проведенні виховних і тематичних заходів.

З кожним роком збільшується кількість учнів із сільської місцевості, з інших міст області випускники шкіл приїжджають навчатися обраної професії у нашому центрі. Адже зрозуміло, професії будівельника, тракториста, перукаря, кухаря сьогодні завойовують передові позиції на ринку праці, випускники центру забезпечені робочими місцями під час проходження виробничої практики, і після закінчення навчального закладу ніхто не залишається без роботи - будівельники, трактористи, кухарі, перукарі потрібні місту, області, Україні.

Перед адміністрацією Бердянського ЦПТО стояла велика проблема - забезпечити всіх бажаючих місцями у гуртожитку, створити належні умови проживання для учнів. І нам це вдалося!
Ми зробили все необхідне для комфорту наших учнів!
Адміністрацією центру організовувались конкурси професійної майстерності з професії «Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник» у якому приймали участь учні, які навчаються за цією професією. Сьогодні ми вдячні всім, хто приймав участь у конкурсах, тому що учні створили чудові кімнати для проживання, кожна зі своїм дизайном. Відчувається, що все робилося на професійному рівні, зі знанням своєї справи. Майстри виробничого навчання Милусь Зоя Леонідівна, Лебедєва Ірина Михайлівна, Жигула Лариса Вікторівна, Кириченко Ірина Олексіївна, Бойко Галина Олексіївна - горді за своїх вихованців, і впевнені, що вони їх не підведуть.

Великий внесок для покращення умов проживання зробили учні, які працювали влітку у трудовому загоні «Професіонал».

Сьогодні у гуртожитку центру проживає 196 учнів. Педагогічний та учнівський колектив постаралися створити хороші умови для дітей, які приїхали до нас на навчання. Дуже приємно чути слова вдячності від батьків, учнів: «Як нам тут затишно, комфортно».

У гуртожитку розміщена бібліотека, де учні мають можливість провести вільний час, підготуватися до занять.
На першому поверсі гуртожитку є медичний пункт, ізолятор, де є необхідні медичні препарати.

Виховна робота у гуртожитку
Виховна робота у гуртожитку – це продовження загального навчально-виховного процесу.

План виховної роботи у гуртожитку є складовою частиною плану виховної роботи навчального закладу. Вся робота направлена, в першу чергу, на розвиток індивідуальності, на формування активної життєвої позиції, на виховання в учнів поваги один до одного, почуття дружби і відповідальності за свої вчинки.
Виховна робота носить в основному особистісно-індивідуальний характер. Велика увага приділяється вивченню моральних якостей учнів, культурі спілкування, відношенню до обраної професії, до навчання, до своїх наставників та друзів.

Майстри виробничого навчання, викладачі, класні керівники допомагають в організації побуту учнів, їх дозвілля, проводять разом з медичним працівником профілактичні заходи з метою укріплення здоров’я та фізичного розвитку учнів.

Важливим питанням виховання в умовах гуртожитку є організація дозвілля учнів з метою духовного росту, розвитку культури, творчої діяльності та зайнятості в позаурочний час, тому намагаємося, щоб учні, які проживають у гуртожитку відвідували спортивні секції, гуртки. У гуртожитку проходили раз на тиждень відкриті позакласні заходи, підготовлені викладачами та учасниками предметних гуртків, вихователями, педагогом-організатором, бібліотекарем.

У виховному процесі використовуються різноманітні форми та методи організації дозвілля учнів: вихователями проводяться бесіди, зустрічі, організовуються концерти, свята до історичних дат та інше.
Організовувались екскурсії до музеїв: історії міста Бердянська, „Подвиг”, художній музей імені Бродського, краєзнавчий.

Велику увагу приділяємо фізичному здоров’ю учнів:
 • мають змогу відвідувати спортивний зал;
 • працює тренажерний зал;
 • проводяться профілактичні бесіди про вплив нікотину, наркотиків, алкоголю на організм людини;
 • кожного ранку проводиться ранкова фізична зарядка;
 • організовані гарячі сніданки.
Для покращення виховної роботи, з метою залучення учнів до участі у виховній роботі створена рада гуртожитку, яка є учнівським органом самоврядування.

Працюють сектори: культурно-масовий, навчальний, інформаційний. Перед кожним із секторів поставлено конкретні задачі, які вони вирішували протягом року.

Про виконану роботу рада гуртожитку звітує на загальних зборах учнів, які проживають у гуртожитку.
Учні, які працюють у раді гуртожитку допомагають вихователям в організації свят, прибиранні території біля гуртожитку, налагодженні дисципліни з учнями, які її порушують.
Положення
про учнівський гуртожиток державного навчального закладу "Бердянській центр професійно-технічної освіти"
Загальні положення
 1. Положення про учнівський гуртожиток державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти» розроблено згідно Типового положення про студентський гуртожиток навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.12.1993 року №440

2 .Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитку навчального закладу, користування цим гуртожитком та його утримання.
Гуртожиток навчального закладу призначається для мешкання учнів на період навчання, незважаючи на те, де вони проживали до цього.

3. Під гуртожиток надано спеціально збудований будинок. Учнівський гуртожиток знаходиться в підпорядкуванні навчального закладу.

4. У гуртожитку мешкають учні навчального закладу.

5. У гуртожитку проживають працівники навчального закладу.

6. В гуртожитку забезпечуються необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділені і оснащені згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджені Головним санітарним лікарем України.

7. Заселення у гуртожиток здійснюється після створення в ньому необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими керівником навчального закладу, погодженими із профспілковим учнівським комітетом. 

8. Права і обов'язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником навчального закладу.
Надання жилого місця в гуртожитку
9.Розміщення учнів вугуртожитку здійснюється згідно з Положенням про гуртожиток.

10. Місце проживання надається на період навчання.

11.Розподіл місць в гуртожиту здійснюється спільним рішенням і оголошується наказом директора навчального закладу.

12.Списки учнів готуються заступником директора з виховної роботи і погоджуються з учнівською профспілкою.

13. На підставі рішення про надання місць в гуртожитку власник або уповноважений ним орган навчального закладу укладає угоду із учнем на проживання в гуртожитку на період навчання.
Користування жилою площою в гуртожитках
14.Вселення в гуртожиток учнів здійснюється комендантом гуртожитку, або працівником, який його заступає.
Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане жиле місце. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

15. Тимчасове переселення здійснюється із однієї кімнати в другу в одному гуртожитку - за рішенням адміністрації гуртожитку, при цьому без погіршення умов проживання і, як виняток, в особливих випадках.
Виселення з учнівських гуртожитків
16.При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) учні залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

17.У випадках, коли з поважних причин учень не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу і профкому учнів навчального закладу цей термін може бути продовженим.

18. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки. Зміна власника або уповноваженого ним органу гуртожитку не позбавляє учнів, які проживають в ньому права користуватись цим гуртожитком і виселення їх може бути проведене тільки у порядку, встановленому законодавством.

19. Учні, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм другого жилого приміщення.

Плата за житло та послуги
20. Проживання у гуртожитку для учнів бюджетних груп безкоштовне.

21. Для госпрозрахункових груп плата складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.
Обов'язки власника або уповноваженого ним органу навчального закладу
22. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців, додержання встановленого порядку здійснюється заступником директора з виховної роботи, заступником директора по адміністративно-господарській роботі.

23.Власник або уповноважений ним орган навчального закладу, гуртожитку зобов'язаний:
 • суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;
 • утримувати приміщення гуртожитку у відповідності з встановленими санітарними правилами;
 • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем по діючим "Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем";
 • забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;
 • своєчасно проводити ремонт гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт приміщень гуртожитку, території;
 • надавати мешканцям в гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;
 • переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;
 • укомплектовувати штати гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;
 • сприяти раді гуртожитку в розвитку учнівського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;
 • здійснювати заходи по покращанню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;
 • забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;
 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку;
24. Комендант несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

25.Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: комендант.

26.Комендант зобов'язаний:
 • проводити вселення в гуртожиток на підставі заяви, медичної довідки, договору;
 • ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з "Положенням про гуртожиток", "Правилами внутрішнього розпорядку", правилами пожежної і техніки безпеки;
 • своєчасно виселяти учнів, які розірвали відносини з навчальним закладом;
 • вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращанню житлово-побутових умов;
 • подавати власнику або уповноваженому ним органу навчального закладу пропозиції по покращанню умов мешкання в гуртожитку;
 • забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватись правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, охорону гуртожитку.
27. Комендант спільно з радою гуртожитку, профкомом учнів навчального закладу розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

28.    Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження майна учнів.

Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт
29. Капітальний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів навчального закладу.

30. Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів навчальних закладів або гуртожитку і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементі зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явились під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

31. Керівник навчального закладу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку
ЗАТВЕРДЖЕНО: директор центру В. Д. Гищук
Загальні положення
1.1. Вселення учнів, слухачів, в окремих ви­падках працівників ПТНЗ в гуртожиток здійсню­ється за наказом директора, згідно з поданими за­явами.

1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов'я­зана особисто надати паспорт чи свідоцтво про народження коменданту, пройти інструктаж з безпеки життєдіяльності при експлуата­ції електропобутових приладів, побутової радіо- і телеапаратури, вивчити правила внутрішнього розпорядку, ознайомитись із вста­новленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку.

1.3. Оформленням документів на прописку тих, хто вселяється в гуртожиток, займається комендант гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством Внутрішніх Справ України. Оплата за прописку про­водиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.

1.4. Мешканці гуртожитку можуть бути у разі необхідності тимчасово переселені до іншої кімнати без погіршення житлових умов.

1.5. При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом 3-х днів від дня виходу відповідного наказу. У поодиночних випадках, коли з поважних причин мешканець не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора цей тер­мін може бути продовжено.

Умови проживання
2.1. Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписується мешканцем і зберігається у коменданта. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.

2.2.  Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу до гуртожитку (учнівський квиток).

Вхід до гуртожитку дозволяється:
 • мешканцям даного гуртожитку до 21.00 го­дини, після 21.00 години вхід дозволяється у ви­ключних випадках за заздалегідь виданим письмо­вим дозволом коменданта, вихователя, заступника директора з ВР;
 • гостям тільки, у позаурочний час з 16.00 до 21.00 години. При вході до гуртожитку відвіду­вачі пред'являють черговій заяву, підписану дирек­тором чи його заступниками, документ, що посвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов'язаний особисто зустріти гостя при вході і про­вести його при залишенні гуртожитку.
     Відповідальність за своєчасне залишення від­відувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили вищезгаданих осіб.

2.3.Позаурочні виховні, культурно-масові за­ходи в гуртожитку здійснюються за планом і за­кінчуються до 21.00. З 22.00 до 6.30 в гуртожитку повинна додержуватись тиша. 2.4.Мешканці гуртожитку не повинні прати білизну, чистити одяг і взуття в жилих кімнатах, для цього спеціально обладнані побутові кімнати.

2.5.На стінах, шафах, інших меблях не дозволяється наклеювати або прибивати оголошення, фотографії, плакати, малюнки та інше.


Права та обов’язки учнів,
які проживають гуртожитку
Бердянського центру професійно-технічної освіти
Мешканець гуртожитку має право:
1.1. Користуватись приміщеннями культурно-побутового і навчального  призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та номінально-побутовими послугами.

1.2. Обирати Раду гуртожитку та бути обраним до її складу.

1.3. Брати участь через Раду гуртожитку у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організацію роботи гуртожитку і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу та ін.

1.4. Брати участь в організації культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності в гуртожитку і вносити свої пропозиції з покращення цієї роботи.

1.5. Звертатися зі скаргами до керівництва центру на роботу обслуговуючого персоналу та житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток.

1.6. Вимагати від посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, усунення недоліків у побутовому забезпеченні.

Мешканці гуртожитку зобов'язані:
2.1. Знати і чітко дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та розпорядку денного в гуртожитку.

2.2. Використовувати надані площу та обладнання в гуртожитку за призначенням, дбайливо ставитись до державної власності - приміщень, обладнання, майна та інвентарю гуртожитку.

2.3. Забезпечувати збереження майна, обладнання та інвентарю гуртожитку, своєчасно давати заявки на ремонт приміщень, майна, електричного і санітарно-технічного обладнання.

2.4. Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електрообігрівальні прилади.

2.5. Відшкодовувати задіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним законодавством.

2.6. Дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування, проводити їх своєчасне прибирання, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням.

2.7. Економно витрачати теплову та електричну енергію, воду, газ.

2.8. Брати участь у благоустрої та озелененні прилеглої до гуртожитку території, ремонтні та належному утриманні спортивних та ігрових площадок.

2.9. При залишенні приміщень вимикати освітлення, електронну апаратуру (телевізори, магнітофони та ін.), зачиняти вікна та двері і здавати ключі від кімнат черговому вахтеру; повідомити про від’їзд вихователя.

2.10. При залишенні гуртожитку на тривалий час, а також приїзді на канікули та практику за межі населеного пункту, де розташований гуртожиток, письмово попереджати про це вихователя (з вказівкою адреси, за якою вибуває), одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку.

2.11. По закінченні навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на проживання виїхати з гуртожитку у п’ятиденний термін, оформити необхідні документи.
Мешканцям гуртожитку забороняється
3.1. Самовільно переселятись з однієї кімнати до іншої.

3.2. Проводити самочинно переобладнання та перепланування приміщень.

3.3. Переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, загромаджувати сторонніми предметами сходці, коридори, запасні виходи.

3.4. Зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря.

3.5. Проводити переробку або ремонт електроустаткування; без дозволу адміністрації гуртожитку вмикати унормовані електропобутові прилади, а ненормоване електрообігрівальне обладнання вмикати категорично забороняється.

3.6. Запрошувати у гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації гуртожитку та залишати їх у приміщенні після 21.00.

3.7. Самовільно змінювати дверний замок.

3.8. Приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити у будь-яких приміщеннях гуртожитку, з׳являтися у гуртожитку в нетверезому стані або стані наркотичного сп’яніння.

3.9. У період з 22.00 до 6.30 грати на музичних інструментах, вмикати радіотелевізійну та аудіоапаратуру.

3.10. Порушувати без погодження з вихователем гуртожитку, комендантом графік чергування.
Заохочення та стягнення щодо мешканців гуртожитку
4.1. За активну участь у огляді-конкурсі «Краща кімната гуртожитку», у культурно-масових заходах, роботі з покращення умов проживанні і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:
- оголошенням подяки;
- нагородженням пам’ятними подарунками;
- нагородженням грошовою премією.

4.2. Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем.

4.3. За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:
- зауваження;
- догана;
- сувора догана;
- не поселення у гуртожиток на наступний рік;
- виселення з гуртожитку;

- виключення з навчального закладу.

Розпорядок дня

в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу:

Рада гуртожитку
Президент Жданова Вікторія

Заступник президента Забродський Сергій

Прем’єр-міністр Томка Віктор

Міністр науки Бондарь Юля


Заступник міністра науки Василенко Настя


Міністр культури Марущенко Валерія


Заступник міністра культури Мараховська Вікторія


Міністр спорту Кенев Кирил


Заступник міністра спорту Шимов Назар


Міністр екології Яшуніна Ріта


Заступник міністра екології Сербез Артем


Міністр інформації Караулова Олена


Заступник міністра інформації Сарака Дар`я