Атестація
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Атестацію педагогічних працівників закладів освіти необхідно здійснювати відповідно до Закону України «Про освіту»(ст. 54) та нормативних документів, а саме


- Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників МОН наказ 06.10.2010 № 930 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за N 1255/18550

- Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників Лист Міністерства освіти і науки України від 26.01.11 № 1/9-44

- Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наказ від 20.12. 2011 №1473

- Щодо надання роз'яснення з питань атестації . Лист. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України №2/1-13-430 від 22 лютого 2012 року .


Організація та терміни проведення атестації

 • До 10 жовтня
  подаються:
  • Списки педпрацівників, що підлягають атестації
  • Заявки на позачергову атестацію
  • Подання адміністрації або педради
 • До 20 жовтня
  затверджуються:
  • Списки педпрацівників, які астестуються
  • Графік роботи атестаційної комісії
 • До 15 березня
  вивчається педагогічна діяльність осіб, що атестуються
 • До 1 березня 
  подання до атестаційної комісії характеристик працівників, що атестуються