Виробниче навчання та практика
Навчально-виробничий процес у ДНЗ
Навчально-виробничий процес у ДНЗ «Бердянський Центр професійно-технічної освіти» здійснюється на підставі закону України про професійно-технічну освіту, Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Статуту училища та інших нормативних і навчально-методичних документів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Навчально-виробничий процес у Центрі багатопрофільний і багатоступеневий. Навчання проводиться за денною формою. Центр здійснює підготовку кваліфікованих робітників за двома ступенями: другим і третім.
На II ступені учні здобувають інтегровані робітничі професії.
Термін навчання на базі 9 класів – 3,5-4 роки з одержанням повної середньої освіти та робітничої професії, а на базі 11 класів – 1,5-2 роки.


На III ступені навчаются учні, які завершили II ступінь навчання з професії «Муляр, Монтажник гіпсокартонних конструкцій» та «Перукар(перукар-модельер), Манікюрник», термін навчання становить до 1 рока.
В Центрі створено належні умови для повноцінного навчально-виробничого навчання, є в наявності 25 навчальних кабінетів, з них 12 кабінетів спецдисциплін, 11 навчально-виробничих майстерень, 2 комп’ютерні класи.
Навчально-виробничий процес в Центрі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Основними формами теоретичної підготовки є:
• різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття ;
• індивідуальне заняття учнів, слухачів;
• консультації; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);
• навчальні екскурсії;
• інші форми організації навчання.
Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:
• уроки виробничого навчання;
• уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;
• виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг;
• переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг.
Виробниче навчання включає:
• навчання учнів у навчально-виробничих майстернях, де вони послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт;
• навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах, де вони, в складі навчальних груп під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.

Навчально — виробничий процес в Центрі організовує заступник директора з навчально-виховоої роботи Коваленко В.Г., старший майстер Сосновська О.В.